Die Minister van Arbeid, Mr T W Nxesi, het op 3 Maart 2022 die nuwe bygewerkte Goeie Praktykskode vir die Voorkoming en Uitskakeling van Teistering in die Werksplek onderteken en die Kode is gepubliseer in Staatskoerant nommer 46056. (Lesers kan gerus die volledige gewysigde Kode bestudeer waarin ook omvattende definisies van teistering in die werksplek uiteengesit word).

Die Kode het as doelwit die daarstel van riglyne vir die toepassing, uitskakeling, voorkoming en hantering van enige teistering in die werksplek.

Dit is elke werkgewer se plig om opleiding van hierdie gewysigde en bygewerkte kode aan alle werknemers te verskaf en in te werk in sy “Riglyne en Prosedures”.

Wat veral belangrik is, is die uitbreiding van die “wie” en die “waar”. Die Kode is van toepassing op all werkgewers en werknemers, asook op:

 • Werksoekers en persone wat aansoek doen vir werk,
 • Onafhanklike kontrakteurs,
 • Vrywillige werkers,
 • Persone wat deel is van indiensopleiding, internskap en vakleerlinge,
 • Bestuurders, toesighouers en eienaars,
 • Kliënte, pasiënte, verskaffers, kontrakteurs, verbruikers en klante.

Met ander woorde, enige persoon wat direk of indirek ‘n belang in die “werksplek” het, of mag hê.

Werksplek, die “waar” is ook sodanig uitgebrei om ook die volgende ruimtes of spasies in te sluit:

 • Waar ‘n werknemer sy pligte verrig, hetsy in openbare of private plekke,
 • Betaalpunte, waar ‘n werknemer sy/haar etensuur deurbring, ruskamers, was-en verkleegeriewe, plekke waar moeders borsvoed, asook mediese fasiliteite,
 • Huisvesting, indien veskaf deur ‘n werkgewer,
 • Konferensies en kongresse buite die werksplek, sosiale aktiwiteite, tydens reise en ook binne vervoermiddele deur die werkgewer gereël of verskaf,
 • In en rondom privaat wonings waar gesondheidswerkers en versorgers, asook huiswerkers en tuinwerkers, dienste verskaf,
 • Werksverwante internet kommunikasie met werknemers, deur middel van, of via aanlynplatforms, epos of enige ander sosiale platform,
 • Waar persone virtueel van die huis af werk, word daardie ruimte ook gesien as werksplek.

Dus, enige ruimte of spasie, sigbaar of virtueel, waar ‘n werknemer fisies arbeid verrig of wat ‘n verband het met sy/haar werksverhouding en/of -pligte. Dit is dus nie beperk net tot ruimtes wat hierbo vermeld is nie.

Lesers en werkgewers moet deeglik kennis neem van die wye spektrum van persone en ook die wydte van die begrip “werksplek”,  sodat hul nie onkant betrap word met ‘n verwysing of klagte van teistering nie.

Article by: Maretha van Rooyen

Dispute Resolution Official – Durban